Quy định giao - nhận hàng

CHÍNH SÁCH GIAO, NHẬN HÀNG

I. CHÍNH SÁCH GIAO NHN, LP ĐT SẢN PHM KỸ THUẬT SỐ: THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, THIẾT BỊ GIẢI TRÍ, THIẾT BỊ TIN HỌC

 

1. MC ĐÍCH:

Hỗ trợ khách hàng dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại hệ thống VINASTAR.

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm thiết bị tin học, thiết bị giải trí, thiết bị viễn thông tại hệ thống VINASTAR.

2.2 Khu vực áp dụng:

Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội.

 

3. NỘI DUNG:

- Trường hợp khách hàng có nhu cầu lắp đặt, cài đặt tại thời điểm giao nhận sản phẩm: hệ thống VINASTAR sẽ phục vụ theo Phụ lục chính sách đi kèm.

- Trường hợp khách hàng tự lắp đặt/ cài đặt/ sản phẩm (đối với thiết bị tin học và thiết bị viễn thông): Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt/ lắp đặt cũng như mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm và con người như: rơi rớt làm hư hỏng sản phẩm, rơi rớt gây nguy hiểm đến tính mạng, …

- VINASTAR không cài đặt các phầm mềm tin học không bản quyền. VINASTAR chỉ hỗ trợ cài đặt hình, nhạc, chuông, games, … từ các trang web chính thức (có đăng ký bản quyền theo luật định).

- VINASTAR chưa phục vụ dịch vụ công xây dựng (khoan mặt bàn, lắp ráp bàn ghế, móc treo máy chiếu, ...).Khách hàng tự thuê ngoài hoàn tất các hạng mục, vật dụng cần thiết trước khi đề nghị VINASTAR lắp đặt sản phẩm tin học.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: